2.279 người TP HCM tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính


Hãy đăng nhập để trả lời