Quên 5G đi! Mỹ và Trung Quốc đang giành thế thống trị mạng 6G  • Tính đến thời điểm hiện tại, mạng 5G vẫn chưa phủ sóng toàn cầu và những lợi ích nó mang lại cũng chưa được khai thác tối đa. Nhưng cuộc chạy đua địa chính trị cho thế hệ mạng di động kế tiếp, 6G đang dần nóng lên.


Hãy đăng nhập để trả lời