Chức năng VPN của Google Fi sẽ sớm có mặt trên iPhone  • Cho đến nay, chức năng VPN của dịch vụ Google Fi mới chỉ có sẵn cho người dùng Android ở phiên bản beta, nhưng điều đó sắp thay đổi khi Google cho biết sẽ sớm mở rộng quyền truy cập VPN cho iPhone vào mùa xuân 2021.


Hãy đăng nhập để trả lời