Xóa ngay nếu máy Android của bạn có ứng dụng này  • Nhiều người dùng thường không cảnh giác đối với một số ứng dụng trên cửa hàng Google Play vì sự phổ biến của chúng. Mới đây, một báo cáo lưu ý rằng chúng ta phải luôn đề phòng trước sự thay đổi của các ứng dụng như vậy.


Hãy đăng nhập để trả lời