Microsoft có thể sẽ thưởng cho bạn vì đã sử dụng trình duyệt Edge  • Phiên bản Microsoft Edge mới đã có những bước tiến vượt bậc kể từ khi chuyển sang sử dụng nền tảng Chromium, nhưng điều đó chưa đủ để thuyết phục mọi người sử dụng nó. Và có vẻ như, gã khổng lồ phần mềm sẽ khắc phục điều đó bằng cách tặng điểm cho mọi người trong Microsoft Rewards vì sử dụng trình duyệt mới của họ.


Hãy đăng nhập để trả lời