Nhật Bản có hệ thống y tế tốt nhất thế giới nhưng tại sao vẫn 'khốn đốn' vì Covid-19?


Hãy đăng nhập để trả lời