Twitter cấm ông Trump vĩnh viễn, kể cả khi vị cựu Tổng thống Mỹ tái tranh cử


Hãy đăng nhập để trả lời