Mặt trận mới trong cuộc chiến giành trường tốt cho con ở Trung Quốc: Lớp học thể dục  • Với việc Trung Quốc đang nâng tầm môn thể dục trong kỳ thi zhongkao trước lo ngại về tỷ lệ béo phi ở trẻ em gia tăng, những người làm cha mẹ tại quốc gia đông dân nhất thế giới đang ‘tất bật’ cho con mình đi học thể dục.


Hãy đăng nhập để trả lời