Có thứ gì thực sự không tồn tại vi khuẩn không?  • Chúng ta có thể rửa tay với chất khử trùng, lau bếp bằng khăn kháng khuẩn, dùng chân, khuỷu tay hoặc vai để cố gắng mở cửa phòng tắm… - tất cả đều nhằm mục đích ngăn chặn những vi khuẩn khó chịu, đáng sợ và gần như vô hình.


Hãy đăng nhập để trả lời