Ảo ảnh bút chì bị bẻ cong diễn ra như thế nào?  • Trong một trò chơi kinh điển của trẻ em, chúng sẽ cầm gần phần đầu một cây bút chì và lắc nhẹ để toàn bộ phần thân di chuyển lên xuống. Khi được thực hiện một cách chính xác, ảo ảnh sẽ xuất hiện với đường thẳng ban đầu của cây bút bỗng liên tục biến thành một làn sóng lắc lư.


Hãy đăng nhập để trả lời