Không thua kém đối thủ, BOE dự định sẽ tung ra các tấm nền MicroOLED vào cuối năm nay  • BOE, một trong những nhà sản xuất màn hình hàng đầu Trung Quốc, đã lên kế hoạch thương mại hóa màn hình MicroOLED vào nửa cuối năm nay. Những tấm nền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ trải nghiệm xem Thực tế Tăng cường (AR: Augmented Reality) và Thực tế Ảo (VR: Virtual Reality).


Hãy đăng nhập để trả lời