Các công ty VPN có theo dõi dữ liệu duyệt web của người dùng không?  • Người dùng thường tìm đến dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) để bảo vệ quyền riêng tư trước tin tặc, nhà cung cấp dịch vụ internet và ngăn ngừa nguy cơ lộ lọt dữ liệu. Tuy nhiên, liệu công ty cung cấp dịch vụ VPN có thu thập dữ liệu duyệt web của người dùng và bán cho bên thứ ba hay không? Dưới đây là câu trả lời dành cho bạn.


Hãy đăng nhập để trả lời