Intel tiếp tục "cà khịa" Apple


Hãy đăng nhập để trả lời