Tại sao chưa có tai nghe true wireless nào có thể “hạ gục” được AirPods của Apple?  • Dù đã có vô số bộ tai nghe true wireless xuất hiện, thế nhưng, dòng sản phẩm AirPods của Apple lại đang hoàn toàn thống trị thị trường. Apple đã chiếm gần 1 nửa thị trường trong năm 2020, trong khi những đối thủ nặng ký như Samsung và Xiaomi đều chiếm một phần nhỏ, dẫu rằng vị thế của họ cao hơn so với Apple trong thế giới smartphone.


Hãy đăng nhập để trả lời