Tổng thống Joe Biden giải quyết tình trạng thiếu chất bán dẫn ở Mỹ  • Ông Biden hứa sẽ có những động thái tích cực để giải quyết tình trạng thiếu chất bán dẫn vốn đang gây ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất ô tô Mỹ, khiến một số công ty lớn phải ngừng hoạt động.


Hãy đăng nhập để trả lời