Vivo đăng ký bằng sáng chế điện thoại gập có thể mở rộng màn hình bằng cách lật từ phía sau  • Vivo vẫn chưa nhúng chân vào thị trường smartphone gập, nhưng điều đó có thể thay đổi trong tương lai gần. Công ty đã nộp bằng sáng chế cho một thiết kế khá độc đáo, cho phép người dùng kéo dài màn hình chính nếu cần.


Hãy đăng nhập để trả lời