Dữ liệu âm thanh thô của Clubhouse có thể bị tấn công  • Clubhouse - ứng dụng phổ biến cho phép mọi người tạo các nhóm thảo luận kỹ thuật số, vừa được Stanford Internet Observatory (SIO) phát hiện các lỗ hổng tiềm ẩn có thể cho phép truy cập vào dữ liệu âm thanh thô từ bên ngoài.


Hãy đăng nhập để trả lời