Đến chu kỳ 17 năm, hàng tỷ con ve sầu lại sắp làm loạn nước Mỹ  • Một sự kiện lớn trong thế giới côn trùng đang đến gần. Bắt đầu vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 tới, tùy thuộc vào vĩ độ, một trong những đàn ve sầu có vòng đời 17 năm sẽ xuất hiện từ lòng đất ở hàng chục bang, từ phía tây New York đến Illinois và phía nam tới bắc Georgia của nước Mỹ.


Hãy đăng nhập để trả lời