Phụ huynh chú ý: ăn nhiều đường khi còn nhỏ có thể gây trí nhớ kém sau này!


Hãy đăng nhập để trả lời