Microsoft đang vượt mặt Sony và Nintendo về khả năng tương thích ngược game cũ  • Mới đây, Microsoft đã kích hoạt khả năng stream hàng loạt game Xbox và Xbox 360 cũ đến bất kỳ thiết bị nào tương thích với Game Pass. Đây là bằng chứng khác cho thấy Microsoft đang rất coi trọng khả năng tương thích ngược trong thời gian này, trong khi Sony và Nintendo tụt hậu.


Hãy đăng nhập để trả lời