Xiaomi thúc đẩy tham vọng sản xuất chip giúp Trung Quốc, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài  • Trong bối cảnh người đồng hương Huawei bị Mỹ kìm kẹp bằng loạt lệnh trừng phạt lên mảng smartphone, Xiaomi đã tăng cường đầu tư nghiên cứu chip nhằm thúc đẩy khả năng độc lập của Trung Quốc với công nghệ nước ngoài.


Hãy đăng nhập để trả lời