Mất bao lâu để đi bộ hết một vòng Mặt Trăng?  • Một người phải mất bao lâu để đi bộ hết một vòng Mặt Trăng? Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tốc độ di chuyển của mỗi người, thời gian đi bộ mỗi ngày và cả quãng đường được lựa chọn để đi nhằm tránh địa hình nguy hiểm.


Hãy đăng nhập để trả lời