Truyền thông quốc tế nói gì về việc LG dừng kinh doanh smartphone?  • Việc LG công bố rút lui khỏi thị trường di động đã không làm mọi người ngạc nhiên. Từ tháng Giêng đầu năm nay, lãnh đạo công ty đã úp mở về số phận của đơn vị di động sẽ có thay đổi lớn.


Hãy đăng nhập để trả lời