LG khai tử mảng di động, người dùng có còn được cập nhật Android mới?


Hãy đăng nhập để trả lời