Điều gì ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật của cơ thể người?  • Hệ vi sinh vật của người bao gồm tất cả các vi sinh vật khác nhau sống trên hoặc bên trong cơ thể. Chúng rất quan trọng cho sự sống của chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chế độ ăn uống, lối sống và thậm chí nơi chúng ta làm việc có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật của cơ thể.


Hãy đăng nhập để trả lời