iPhone 12 Pro Max và Galaxy Z Fold 2 5G giảm đến 6,1 triệu tại XTmobile


Hãy đăng nhập để trả lời