Sự khác biệt giữa Saturation và Vibrance khi chỉnh ảnh bằng Adobe Photoshop Lightroom  • Adobe Photoshop Lightroom là một phần mềm chỉnh sửa ảnh chuẩn công nghiệp vô cùng mạnh mẽ. Các thanh trượt cho phép chỉnh màu sắc tổng của ảnh là những công cụ rất thuận tiện để bạn thực hiện những chỉnh sửa phức tạp đối với những bức ảnh của mình.


Hãy đăng nhập để trả lời