Ấn Độ lại chìm trong đại dịch Covid-19 giữa lúc hàng triệu người chen chúc dự lễ hội  • Một cảnh tượng quen thuộc nhưng rất đau lòng đang diễn ra trên khắp Ấn Độ. Tại các thành phố lớn, các giường bệnh luôn chật kín những người nhiễm Covid-19, các nhà kho, xe lửa không hoạt động và các khu vực công cộng rộng lớn được chuyển đổi thành trung tâm điều trị tạm thời.


Hãy đăng nhập để trả lời