Thiếu chip sản xuất, các hãng ô tô tại Mỹ ‘cầu cứu’ chính phủ hỗ trợ


Hãy đăng nhập để trả lời