VinBigdata công bố kết quả cuộc thi ứng dụng AI phân tích ảnh y tế  • Ngày 7/4/2021, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata thuộc tập đoàn Vingroup công bố kết quả cuộc thi ứng dụng AI phát hiện điểm bất thường trên ảnh X-quang lồng ngực với tổng giải thưởng trị giá 50.000 USD.


Hãy đăng nhập để trả lời