Thị trường BĐS Việt Nam: khi công nghệ giúp minh bạch về giá  • Mặc dù đã được nâng hạng vào nhóm các nước “bán minh bạch”, tuy nhiên thị trường BĐS Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Hiện tượng “dìm giá, đôn giá” vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là các giao dịch thứ cấp, khiến thị trường bị bóp méo.


Hãy đăng nhập để trả lời