Thống kê thị phần trình duyệt: Microsoft Edge tiếp tục tăng, Mozilla Firefox giảm dần  • Cuộc đời của trình duyệt Edge đã thay đổi kể từ khi Microsoft chuyển sang sử dụng engine Chromium. Trình duyệt này dần thay thế Mozilla Firefox, trở thành trình duyệt desktop phổ biến thứ 2, sau Chrome vào hồi năm ngoái. Và điều này vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại cũng như trong tương lai.


Hãy đăng nhập để trả lời