Đâu là sự khác nhau giữa tai nghe open-back và closed-back?  • Hầu hết tất cả chúng ta đều có những bộ tai nghe của riêng mình. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc về sự khác biệt giữa những thiết kế của chúng hay chưa. Giờ đây, chúng ta sẽ giải đáp một câu hỏi phổ biến: đâu là sự khác biệt giữa tai nghe open-back và closed-back?


Hãy đăng nhập để trả lời