Mỹ mở cuộc thi tái thiết kế khẩu trang tiện dụng hơn, tổng giải thưởng nửa triệu đô  • Mục đích của cuộc thi tái thiết kế khẩu trang là tạo ra được một chiếc khẩu trang mà tất cả mọi người đều sẽ muốn đeo mà không cảm thấy khó chịu. và phải bảo vệ được người dùng trước các tác nhân nguy hiểm.


Hãy đăng nhập để trả lời