Nghiên cứu: Cứ ba người sống sót sau COVID-19 thì một người có vấn đề về sức khỏe tâm thần sau 6 tháng  • Một trong những nghiên cứu lớn nhất cho đến nay về tác động của COVID-19 tiết lộ: Cứ 3 người sống sót sau căn bệnh này thì có khoảng 1 người mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần sáu tháng sau đó.


Hãy đăng nhập để trả lời