Điện thoại LG ồ ạt xả kho tại Hàn Quốc  • Trước sự ra đi đột ngột của LG trong mảng kinh doanh smartphone, thị phần 10% tại nội địa Hàn Quốc mà nhà sản xuất này để lại được xem như miếng bánh béo bỡ cho các thương hiệu khác “dòm ngó”.


Hãy đăng nhập để trả lời