Intel Xeon Scalable Gen 3 Ice Lake ra mắt: CPU tích hợp AI cho trung tâm dữ liệu, mạnh hơn đời trước 46%


Hãy đăng nhập để trả lời