“Xếp hạng” 6 phiên bản Windows tệ nhất trong lịch sử  • Trong ba thập niên thành công và thống trị thị trường của Microsoft Windows, chắc chắn không thể tránh khỏi những thời điểm mà hệ điều hành này thất bại. Bài viết - do chuyên trang How-to Geek biên soạn và VnReview biên dịch - sẽ bình chọn 6 phiên bản Windows có chất lượng “tệ” nhất trong lịch sử.


Hãy đăng nhập để trả lời