Bệnh viện Thống Nhất hợp tác cùng Viettel triển khai Hệ sinh thái giải pháp bệnh viện thông minh  • Ngày 7/4, Bệnh viện Thống nhất và Tổng công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) tuyên bố hợp tác triển khai Hệ sinh thái giải pháp bệnh viện thông minh, đồng thời chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth).


Hãy đăng nhập để trả lời