Google gỡ bỏ ứng dụng giả mạo Netflix, phát tán malware thông qua WhatsApp  • Google đã gỡ bỏ một ứng dụng Netflix giả mạo khỏi cửa hàng ứng dụng Play Store, được tạo ra để lan truyền phần mềm độc hại (malware) bằng cách tự động trả lời các tin nhắn WhatsApp trên máy người dùng.


Hãy đăng nhập để trả lời