6 smartphone thất bại ê chề nhất của LG từ trước đến nay  • Đa số những sản phẩm này có những tính năng độc đáo nhưng không được người dùng đón nhận. Trong khi số khác lại mắc các lỗi phần cứng nghiêm trọng khiến cho smartphone LG dần mất đi sự uy tín trong mắt người dùng.


Hãy đăng nhập để trả lời