Twitter kiên quyết không khôi phục tài khoản ông Donald Trump


Hãy đăng nhập để trả lời