Lần đầu tiên các nhà khoa học có thể kết nối không dây giữa não bộ con người với máy tính


Hãy đăng nhập để trả lời