LG hứa hẹn cập nhật hệ điều hành 3 năm cho một số mẫu điện thoại còn lại  • Động thái đóng cửa bộ phận kinh doanh smartphone của LG chắc chắn là một trong những thông tin xấu nhất đối với thị trường di động, đặc biệt là khi xét đến lịch sử và gia phả của bộ phận di động LG.


Hãy đăng nhập để trả lời