Hoạt động khai thác Bitcoin ồ ạt có thể phá vỡ mục tiêu hạn chế khí thải carbon của Trung Quốc  • Một nghiên cứu mới đây trên tạp chí Nature cho biết các mỏ đào Bitcoin ở Trung Quốc chiếm gần 80% giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu và đang có nguy cơ ngăn chặn mục tiêu khí hậu của quốc gia tỷ dân.


Hãy đăng nhập để trả lời