Apple: “Đưa iMessage lên Android sẽ gây nguy hại cho chúng tôi nhiều hơn lợi ích”  • Người dùng Android từ lâu đã muốn có ứng dụng iMessage dành cho nền tảng của mình để có thể sử dụng dịch vụ nhắn tin phổ biến của Apple trên các thiết bị không phải của Táo khuyết. Vụ kiện của Epic chống lại Apple đã tiết lộ lý do và xác nhận rằng chính sách “khoá chặt” chính là lý do vì sao ứng dụng iMessage dành cho nền tảng Android không tồn tại.


Hãy đăng nhập để trả lời