Ở thời điểm này, thật khó để mà không ủng hộ Samsung!  • Tôi chưa bao giờ là một người hâm mộ (fan) nhiệt tình của Samsung vì bất kỳ lý do nào. Tôi đoán điều này có thể một phần là do tình yêu của tôi với những “kẻ yếu thế hơn”, dù đó là trong lĩnh vực thể thao, chơi game hoặc thế giới điện thoại thông minh.


Hãy đăng nhập để trả lời