Giá smartphone trong nửa cuối năm nay sẽ tăng  • Có rất nhiều ngành nghề cũng như vô số nhà sản xuất đang bị ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng thiếu hụt chip trầm trọng. Từ ô tô, tình trạng này đã lan đến PC, smartphone cũng như các ngành nghề khác. Thậm chí, nhiều công ty còn phải giảm sản lượng để có thể đối phó với tình trạng thiếu hụt đó.


Hãy đăng nhập để trả lời