Instagram cho trẻ em là một ý tưởng tồi!  • Nền tảng mạng xã hội này kích thích cảm xúc ghen tỵ và tự ti, những cảm xúc này không có lợi đối với những tâm hồn còn trẻ dại. Đây là một chiến trường khốc liệt ngay cả đối với người lớn, nó không nên dành cho trẻ em.


Hãy đăng nhập để trả lời