Tin đồn: Samsung đổi hướng, đàm phán mua tấm nền OLED từ LG để sản xuất TV?


Hãy đăng nhập để trả lời